Jazyk/Language

Dve zlaté medaily z

Podpis karta

V prípade záujmu o podpisovú kartu, zabaľte prosím čistú obálku s Vašou adresou a nalepenou známkou do inej obálky a pošlite ju na adresu:

Elena Kaliská

KTK

Nábr. J. Kráľa 8

031 01 Liptovský Mikuláš